Albanska föreningars union i Sverige © 2010 • Privacy Policy • Terms of Use

Nyheter

 

2010-02-16

 

Ambasadori  Kosovës
ia dorëzoi

letratkredenciale mbretit të Suedisë Ambasad.

 

Hëxo në vazhdim!

 

 

 

 

 

Albanska Föreningars Union i Sverige är en Rikstäckande

organisation för albanska föreningar i Sverige.

 

 

Unionens syfte och mål är att organisera, engagera och representera de albanska föreningarnas intressen i olika kultur, idrott, integration, språk samt sociala och organisatoriska frågor. Abanska Föreningars Union bildades 2001 och har för närvarande 25 föreningar med sammanlagt 2649 medlemmar, Av dessa är de flesta ungdomar.

Idag lever i Sverige c:a 45 - 50 tusen invandrare med albanskt ursprung, Deras organisering i det svenska föreningslivet och samhället i övrigt, är outvecklat och behoven är mycket stora. Dessutom är den albanska invandrargruppen bland de nyare i Sverige, därför behövs det speciella kunskaps- och kompetens insatser gällande organisering, information, orientering och integrering i det nya hemlandet.

Unionens verksamhet består av olika sektioner så som: kultur, idrott, utbildning, information, integration, ungdom, kvinnor, samhälle och jämställdhets sektion

Många albanskt talande invandrare lever idag på grund av sina språksvårigheter isolerade i det svenska samhället. Målsättningen är också att bryta isoleringen genom insatser som är planerade i verksamhets planen för  2010-2011.

Unionens säte är i Malmö, besöksadress: Betaniaplan 4

 

 

 

 

Historia!